Den architektury 1.10.2017  |  Aktuality  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Aktuality   Den architektury 1.10.2017

Den architektury 1.10.2017

Po Vltavské vodní cestě a komorách lodí s architekty Martinem Krupauerem a Pavlem Kvintusem.Podrobnosti včas zveřejníme na FB a na webových stránkách.