FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2015  |  Aktuality  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Aktuality   FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2015

FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2015

 

Martin Krupauer vedl diskuzi na konferenci FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2015 na téma územní plány a urbanistická koncepce.

Téma:
Koncepce územního rozvoje a nároky na související legislativu do budoucna. Stavební předpisy a problémy, které způsobují při přípravě staveb. Co a jak je zapotřebí změnit? Čeho se vyvarovat? Legislativní proces EIA a jeho souvislosti.

Helena Jantačová, expertka na právo v životním prostředí
Paul Koch, bývalý ředitel ING Real Estate Development Czech Republic and France
Roman Koucký, ředitel sekce plánování, Institut plánování a rozvoje Praha
Martin Unger, člen představenstva, Passerinvest

Více na www.construction21.cz/program.