INSPIRA 2012 - 2014 Domov pro seniory  |  Aktuality  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Aktuality   INSPIRA 2012 - 2014 Domov pro seniory

INSPIRA 2012 - 2014 Domov pro seniory

 

Domov pro seniory v Bechyni získal cenu hejtmana Jihočeského kraje INSPIRA 2012 - 2014.

Stavba byla oceněna za přínos ke zvýšení kulturní a sociální úrovně vytvořením kapacit s pečovatelskou službou pro důstojný život seniorů. Dále za urbanistické řešení, stavebně technické provedení a zejména zdařilé začlenění stavby do obytné zóny, ve které tvoří její přirozenou součást.

Více o projektu Domov pro seniory