Martin Krupauer  |  Atelier  |  ATELIER 8000

 
  

ATELIER 8000   Atelier   Martin Krupauer

Martin Krupauer

 
 


 

* 18. února 1960 v Českých Budějovicích
1979–1983 ČVUT Praha, Fakulta stavební
1988–1989 AVU v Praze, obor architektura
1983–1986 Stavoprojekt České Budějovice
1986–1989 Drupos České Budějovice
1989–1990 SPÚO Brno
1990–2012 ATELIER 8000 s Jiřím Stříteckým
2012-dosud ATELIER 8000

Hostující architekt Slovenské komory architektov.
Přednášky v Praze, Českých Budějovicích a na dalších místech.
Účast v mezinárodních porotách architektonických soutěží

Rozhovory v médiích:
Jiří Střítecký ovlivnil vzhled města
Oceněný pavilon je pro architekta kostelem
Soutěže, zelení a kardiokřivky
Zrození, přestavba a děrný štítek