DISCUSSION ON URBANISM IN THE KOTVA CINEMA  |  News  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   News   DISCUSSION ON URBANISM IN THE KOTVA CINEMA

DISCUSSION ON URBANISM IN THE KOTVA CINEMA

 

The film Lidský rozměr / Human Dimension was shown at the Kotva cinema in České Budějovice on Monday 14 October 2013, 8 p.m.

A discussion followed with ing. arch. Martin Krupauer, ing. Ivana Popelová, ing. arch. Miroslav Vodák and Irena Šefčíková.