Napsali jsme my  |  Média  |  ATELIER 8000

 

Československá obchodní banka České Budějovice

  

ATELIER 8000   Média   Napsali jsme my

Obchodní banka v Českých Budějovicích

 
 

Motto:
"Ona ulice vytvářela velmi vzdálenou a miniaturní kopii Wall Streetu. Nabývala totiž pro domácí a blízkou okolní ekonomiku podobný význam, jaký měla newyorská třída v ekonomice své země a svého kontinentu. Jednotlivé kanceláře, které nacházely přístřeší v jejích honosných stavbách, stávaly se postupně jakýmsi srdcem, z něhož se rozbíhal všechen cévní systém finančního podnikání a jehož tep bylo slyšet stále silněji nejenom doma, ale i v cizině".

Dům na rozmezí starého centra a "novostaveb" - budovy z 18. a 19. století. Ostatně přirozeně, tektonicky se utvářející tkáň města. Tkáň města, ulice, technická infrastruktura - mízní řečiště, cévy, tepny, domy-buňky, střechy-epitel-pokožka. Dostává podobu novotvaru po svých okrajích, kde dochází k překotnému chaotickému bujení někdy až generačně nenahraditelně nevratnému. Tepny: banky stávají na tepnách. V tomto případě jsou domy a tepny stabilizovaný útvar, funkcí odpovídá době svého vzniku a často se nemýlí ani dnes.

Původně bytový dům. Proč dnes banka? Asi běžný vývoj situace - evoluce. Kdo je tvůrcem? Ten, co zde chce banku nebo ten, co ji zde tvoří, a proč tedy evoluce? Tvůrce a vývoj. Jsou vedle sebe. Je příliš zjednodušující říct, že osvícený je jedinečný tvůrce. Většina domů zažije životní drama obsahu i formy, vyplývající z růstu, vývoje, změny či zániku funkce. Banka v tomto domě, to je změna a zánik původní funkce. Analýzy, perfektní rozbor situace, vztahů, úvodní řeč ke svému architektovi. Architekt - architektura, velkofilm. Postavit dům je velký film. Má svého producenta, režii, scénáristu, asistenty, masky, kameru, hudbu ... hlavní role....kompars .... diváky. Analyzovat věc dobře, to znamená perfektní seznámení s předmětem, okolím, historií, současností, budoucností, vztahy ... Není tak složité věc analyzovat, to jsou precizní studijní materiály. Je otázkou samotný výstup z rozboru. Často zavádějící. Nepochopený rozbor je snad větším nebezpečím, než jeho úplné opomenutí. On výstup je vlastně podkladem koncepce. Racionální nebo emotivní.

Letos jsem pochopil, že obrazy, sochy, hudba, básně ... domy se dělají celým tělem. Vstupují do člověka celým povrchem, všemi póry kůže. To je obrovská cesta inspirace.

Myslím, že jsem si uvědomil: emoce a rozum se přibližují, až do sebe zapadnou jako klíč do zámku, ničeho není ani míň, ničeho není ani víc. Jedno bez druhého nefunguje. Ostatně člověk žije z žitého. Nelze vědět, aniž bych poznal. Jen asociace a zpracování našeho poznání jsou tisíckrát různé. Budějovická obchodní banka je transformace. Transformace hmoty, transformace prostoru. Je to transformace hmoty až do její úplné sublimace. Jasná formace hmoty v podobě těžkého masa zdí a stropů je transformována do struktury skeletu, až posléze zůstává záznam plodového závoje v podobě dramaticky zvlněné skleněné stěny, která dělí vnitřní prostor od jeho venkovního těla, plného volnosti. V této chvíli je pravidelně organizovaná struktura zcela rozptýlena do chaosu.

Prostor je fantastická disciplína, ve které jsou probíhající děje poměřovány pro nás absolutní veličinou, časem. Jsem přesvědčen, že prostor člověk cítí všemi svými smysly, zrakem, čichem, chutí, sluchem, hmatem a šestým - intuicí. Ten šestý, to jsou energetické hladiny, které vyzařují z obrazů, soch, textů ... lidí, které zde člověk zaklel do atomů barev, kamene, pocitů. Cítím-li se oprávněn pojednat prostor, opatřuji jej tak, abych jej učinil čitelným těm druhým, čitelným pohybem, zrakem, hudbou, intuicí - oplachuji je po celém těle a duši. Nelze opomenout tuto lidskou potřebu.

Původní hmota starého domu zůstává jako intenzivní vzpomínky. V žádném případě se nejedná jen o formu hmoty, ale o prostorovou formaci hmoty. Masy zdí s řečí historie. Vstup, průjezd, schodiště, vnitřní průhledy. Tento stav určité petrifikace minulosti v podobě obsahu je provázen intenzivním projevem formy, původní fasádou, štuky, okny, dveřmi ... částmi původního prostoru.

Z hlediska identity místa, příslušnosti k prostoru, génia loci, je mnohdy jediným postačujícím prvkem transformace tvar parcely nebo stavební čára. Je zřejmé, že míra transformace závisí od odvahy architekta, což ovšem nepředurčuje její kvalitu. Bylo by lépe, kdyby tato věta zněla, že míra transformace závisí na uměřenosti architekta. Tranformace je přirozená vlastnost hmoty a energie.

Dům je předmět umístěný do prostoru. Vycházím-li z této premisy, tvrdím, že takovýto objekt musí být stejně dobře nazíratelný ze samotného středu Země jako z letadla nebo z pohledu diváka bezprostředně u jeho paty a je lhostejno, zda gravitace existuje či ne. Částečně to považuji za naplnění struktury v jejím vnějším projevu.

Je nesmírně komplikované navázat dialog s původními architekturami. Jejich pochopení je vlastně porozumění původnímu tvůrci. Proč o tom hovořím? Uvedený přístup definuje předmět v prostoru tak, že technické řešení architektur, včetně podzemních, nachází jasnou řeč s původní stavbou.

Každý dům je názorová profilace, tak i tato banka.

J.S.

 

 

 

 
CSOB_202_018čsob-str23CSOB16CSOB2CSOB25CSOB26