České Budějovice - město bank  |  Napsali o nás  |  Média  |  ATELIER 8000

 

Československá obchodní banka České Budějovice

 
  

ATELIER 8000   Média   Napsali o nás   České Budějovice - město bank

České Budějovice - město bank

 
 

(Českobudějovický denik, 31.07.1995)

K 30. jubileu Československé obchodní banky dostaly České Budějovice pozoruhodný dar.
Československá obchodní banka svou českobudějovickou pobočkou náleží jistě k významné reprezentaci našeho bankovnictví v největším jihočeském městě. Pozoruhodnou je i novostavba budouvy této banky v sousedství křižovatky historické "Dlouhé cesty" a "Staré cesty", dnes třídy Na Sadech a třídy Lannovy.

V současné době je Lannova třída zde "Zlatým křížem" Českých Budějovic, spojnicí historicko gotického náměstí s nádražím železničním i autobusovým. Je to ulice, která má mimořádnou šanci stát se opravdu velkoměstskou třídou města jistě s dalšími novostavbami obchodních domů, peněžních ústavů, pojišťoven, reprezentací významných podniků našich i zahraničních. Ulice nejen přítomnosti,ale i budoucnosti, jak se nedávno vyjádřila skupina zahraničních podnikatelů.

Stavbou přítomnosti i budoucnosti je nový objekt Československé obchodní banky, skrytý za zachovanou původní fasádou na Lannově třídě. Široká veřejnost vnímá proto celou stavbu spíše prismatem historické secesní fasády. Zmíněná skutečnost vedla před časem Domácí radu Klubu přátel Českých Budějovic k uspořádání setkání s jedním z hlavních projektantů, ing. arch. Stříteckým, členem tvůrčího týmu Atelieru 8000, i prohlídce celého objektu. Následná beseda v sále Wortnerova domu AJG dala zaznít velmi zajímavému osobnímu vyznání tvůrce - architekta o architektuře současnosti jako součásti obecného civilizačního vývoje společnosti. O překonávání konvence a pohodlnosti v myšlení, o věčném sváru  minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Beseda se pochopitelně nevyhnula ideovým záměrům projektantů i náročným požadavkům investora. Téměř dvě desítky pracovníků v projekci, mladých nadšenců i zkušených architektů se podílelo na zpracování podkladů i  vlastního projektu. Byla to pro nás doba přímo hektické činnosti, říká dnes ing. arch. Střítecký, činnosti poznamenané velikostí i komplikovaností daného úkolu i časovým limitem. Vlastní tvůrčí práci předcházela perfektní analýza historická, technická, provozní, dále ekologická a sociologická.

Velmi podrobně byla diskutována funkce a forma nového objektu. Autoři nechtěli jít cestou pohodlnou, byli si vědomi skutečnosti, že jde o vynikající místo a že musí jít o vynikající stavbu. O samých počátků bylo jasné, že projekt i jeho realizace nebude lehkou záležitostí, že bude nutná harmonická spolupráce a dokonalá organizace projektantů, konstruktérů, techniků, lidí na stavbě, dodávek materiálu, technologie, zařízení atd... Jistě je dnes poměrně snadné hovořit o dvacetimetrovém výkopu pro rozsáhlý podzemní parking s automatizovaným provozem, vlastně pod podzemním řečištěm poměrně vydatného vodního toku. O nejvhodnějším napojením moderní budovy na zachované historické schodiště a uliční průčelí původní stavby, o realizaci šikmého výtahu, splnění přísných bezpečnostních podmínek bankovního provozu v jeho komplexnosti, o promyšleném vyřešení každého pracoviště, nejvýhodnější prostorové návaznosti, plynulosti styku se stranami, rozlišení pracovišť řídícího a reprezentačního charakteru.

Prohlídka objektu prokázala, že úsílí projektantů bylo korunováno úspěchem, že při řešení funkce a formy nezůstal stranou požadavek výrazného estetického cítění. Stejná pozornost byla věnována interiéru, plášti objektu, celému vnitrobloku, zahradě, vjezdu do podzemí objektu z Rudolfovské třídy. Jsme zastánci současného výrazu v architektuře a výtvarném umění při plném respektování všech oprávněných požadavků bouřlivě se rozvíjející civilizace, jsme proti falešnému historismu a každé vulgarizaci, zaznělo v podtextu autorského vyznání. Beseda ve Wortnerově domě ukázala také, jakým způsobem, transponováním barev secesních plakátů Muchových i jiných autorů secese, došli projektanti z Atelieru 8000 k barevné škále uplatněné na obnoveném historickém průčelí staré budovy. Byli si vědomi skutečnosti, že v podvědomí veřejnosti je zafixována z minula fasáda převážně jednobarevná, málo výrazná. Jejím novým barevným pojednáním že naopak tuto zvýrazní.

Nová architektura se z čelního pohledu z Lannovy třídy uplatňuje minimálně, nezbývá, než prohlédnout si objekt v pohledu vjezdu a zahrady z opačné strany. Zajímavé je vnímání objektu z celého vnitrobloku, zajímavý je i pohled z nejvyšších podlaží novostavby do krajiny, na úchvatný panoramat hosínského kostela,a tak bychom mohli pokračovat.

K 730. jubileu gotického města a 30. jubileu Československé obchodní banky dostaly České Budějovice pozoruhodný dar. Proto jistě na shledanou v objektu dosud tolik diskutovaném.
Karel Kakuška

www.ceskobudejovickydenik.cz

 

 
02_01CSOB_202AV1242_RJCSOB18CSOB17banka01čsob-str29CSOB13