SKLOBETONY OZVLÁŠTŇUJÍ CENTRUM IGY  |  Napsali o nás  |  Média  |  ATELIER 8000

 

Obchodně společenské centrum IGY České Budějovice

 
  

ATELIER 8000   Média   Napsali o nás   SKLOBETONY OZVLÁŠTŇUJÍ CENTRUM IGY

SKLOBETONY OZVLÁŠTŇUJÍ CENTRUM IGY

 
 

Odborný článek z časopisu Střechy, Fasády, Izolace, 9/2006.

Pomocí skleněných tvárnic či celých sklobetonových panelů lze velice dobře vyřešit problém s nedostatkem světla, zejména v prostorech, kde nejsou okna. Vedle propustnosti světla, při zachování částečné či úplné neprůhlednosti (podle typu), jsou také výborným protihlukovým (Rw dosahuje hodnoty 44 dB) a tepelným izolantem.

V létě zabraňují přehřátí místnosti, v zimě naopak udržují uvnitř teplo. Ve veřejných budovách je lze využít jako okna, stěny a deskové stropní a střešní konstrukce. Důkazem, že sklobetonové panely jsou stavebním prvkem budoucnosti, je jejich použití při výstavbě obchodně společenského centra IGY v Českých Budějovicích.

Víceúčelové centrum IGY je typologicky ojedinělá stavba, která spojuje současný trend nových velkých společenských a nákupních středisek v novostavbě, do které byly integrovány historické objekty. Jde o plnohodnotný organismus přímo ve vnitřním městě se všemi vazbami a souvislostmi. Komplex tvoří pět vzájemně propojených budov, z nichž dvě jsou rekonstruované, ostatní jsou novostavby. Zahrnuje obchody, restaurace, služby, kanceláře, prostory pro volný čas, sport a kulturu. Letos zde bylo otevřeno kulturní Epicentrum Bazilika, díky němuž se IGY stalo také prvním obchodním centrem v republice, kde zábavu neobstarává komerční zařízení typu multikina či diskotéky, nýbrž zde vzniklo místo pro neziskovou kulturu a uměleckou produkci. Hlavní předností Baziliky je moderní sál, jehož variabilita a technické vybavení nemají v kraji konkurenci. Velikost sálu lze upravit podle potřeby, takže může hostit komorní představení i velké akce.

Konverze budov
Historie centra IGY začala v českobudějovickém areálu vojenských sýpek a pekáren, takzvané Zásobárně. Jednalo se o objekt, ve kterém již od dob Rakouska-Uherska sídlila armáda, která jej opustila krátce po roce 1990 a vyhlásila na obsazení celého komplexu veřejnou soutěž. Mezi několika projekty zájemců byl nejzajímavější právě projekt multifunkčního centra českobudějovické akciové společnosti IGY autorů Martina Krupauera a Jiřího Stříteckého ze společnosti Atelier 8000, který obsahoval začlenění dvou stávajících historických budov do nového centra. Jeho architektura je tak průsečíkem již stávajících hodnot revitalizovaných železobetonových budov, snahy po vytvoření přirozeného městského prostředí a reálnosti výstavby.

Architekti v rekonstruovaných objektech zachovali osmipodlažní železobetonový skelet (základní modul 4,3 y4,3 m) z roku 1931. Stávající strop na 1. NP a 2. NP navrhli vybourat a nahradit novým železobetonovým stropem s hlavicemi stejného tvaru jako byly původní a přibetonovat stávající sloupy podle původního tvaru.
V části prostoru bývalých sýpek byly vybourány části stávající stropní desky a nahrazeny novými stropními deskami v různých výškových úrovních z důvodu otevření prostoru.
V celém prostoru bývalých sil od 3. NP byly vyřezány stěny kvůli uvolnění dispozice a vbetonovány nové stropy na úrovních jednotlivých stávajících podlaží.

Pasáž jako zasklená ulice
Měřítko každého z objektů centra IGY a detaily fasád vytvářejí kompaktní formu a opěrný bod vnímání v místě, které utrpělo necitlivé zásahy v průběhu minulého vývoje. Vnitřní pasáž se stala ústředním motivem komunikace, prorůstá transformovanými původními objekty doplněnými o tři jednoznačně definované hmoty dostavby s různými funkcemi (obchod, kultura, sport, parkování). Je pokračováním městské ulice „pod střechou“, se všemi jejími atrakcemi, lákadly a možnostmi. Denní světlo v maximální míře proniká do vnitřních prostor plně zasklenými střechami dvoupodlažních obchodních pasáží. V některých důležitých místech je rozptýleno přes sklobetonové podlahy až do parteru. Sklobetony byly projektem navrženy technicky jako konečný výrobek tvořený betonem, luxferami a ocelovou výztuží. Vzhledem k rozměrům zasklených podlah se uvažovalo o sklobetonových stropech s viditelnými trámy a obousměrnou výztuží mezi řadami skleněných tvarovek. Technologie předpokládala vyskládání podlah a zmonolitnění železobetonových konstrukcí přímo na stavbě. Vzhledem k časovému tlaku však dodavatel přikročil k prefabrikaci, přičemž bylo nutné neprojektovat navržený systém. Ve velmi krátké době a ve spolupráci se specialisty na sklobetonové konstrukce tak vznikl nový projekt sklobetonových podlah, vyskládaných z různě velkých obdélníků v nové grafice. Osazování panelů na stavbu probíhalo již ve fázi dokončování pasáží, kdy již byly zasklené střechy, pro manipulaci s panely se stavěly speciální malé jeřáby. Po osazení panelů bylo nutné upravit pochozí stranu podlah – technologie prefabrikace preferovala pohledově spodní stranu panelů s plastickými „korýtky“. Nastoupila tedy kombinace digitální a ruční práce – pro každý panel se v grafickém studiu vyrobila samolepící plocha pro finální úpravu panelů. Po odlepení zůstaly zaslepené pouze plochy skleněných tvárnic, betonové plochy mezi nimi celoplošně natíraly speciálními nátěry na bázi epoxidových stěrek. Po vytvrdnutí povrchu se pak odlepovaly černé samolepky ze skleněných tvarovek.

Do panelů byly použity tvarovky s průsvitným provedením. Světlo pod sklobetonovými stropy a lávkami je rozptýlené a vytváří komornější atmosféru v kontrastu s přímým denním osvětlením pasáží procházející střechami.
Kontinuita prostoru a účinek denního i umělého osvětlení v realizaci tak splnila očekávání návrhu.

 
vyvoj4igy_19igy_22igy_23igy_26igy_27igy_30igy_15