Vzpomínání Tomáše Buriana na rekonstrukci a dostavbu Československé obchodní banky  |  Napsali o nás  |  Média  |  ATELIER 8000

 

Československá obchodní banka České Budějovice

  

ATELIER 8000   Média   Napsali o nás   Vzpomínání Tomáše Buriana na rekonstrukci a dostavbu Československé obchodní banky

Vzpomínání Tomáše Buriana na rekonstrukci a dostavbu Československé obchodní banky

 
 

Poznali jsme se počátkem 90. let, kdy se ČSOB a.s. začala probouzet z letité monopolní struktury banky obsluhující Podniky zahraničního obchodu v moderní banku s pobočkovou sítí s očekáváním prudkého růstu retailového obchodu, statisíců nových klientů a pochopitelně desítkami a stovkami nových poboček.
Zkušenosti s fungováním, uspořádáním a vnitřní prostorovou skladbou poboček jsme neměli prakticky žádné, jezdili jsme „kopírovat“ dispoziční uspořádání pobočky do blízkého Horního Rakouska a hledali nápady a sestavovali a kombinovali je postupně s požadavky na obchodní procesy, provozní bezpečnost a pohodlí klientů i zaměstnanců.
Konečně jsme vybrali v té době jedinečný objekt na pěší zóně Českých Budějovic v sousedství ČNB, který jsme po krátkém smlouvání pro banku odkoupili od magistrátu za úřadování primátora JUDr.Talíře.
V té době vstupuje do mé práce a života nezkrotný a nespoutaný Jirka Střítecký a jeho druhá, praktická polovina, Martin Krupauer, dohromady tvořící ATELIER 8000.
Pamatuji si, že v tehdejších prostorách ČSOB v Českých Budějovicích v budově bývalého kulturního domu ROH (kde jsem začínal v kanceláři s čerstvě odmontovaným zažloutlým umyvadlem a srolovaným linoleem odloženým v koutě) se konalo výběrové řízení na generálního projektanta a garanta stavby.
Místnost byla naplněná k prasknutí a ani já jsem si do té doby neuvědomoval, o jak velkou a významnou zakázku v regionu se jedná. Po úmorných hodinách prezentací všech nabídek na základní řešení proměny stávající mateřské školky v moderní bankovní dům jsem měl bez nejmenších pochybností jasno.
Architekti Střítecký a Krupauer nežádali ani tajuplné schůzky předem, ani nehledali společné známosti či kurýry pro posílání dárků... Představili se dvě osobnosti, profesionálně připravení a plní nápadů, nabití pozitivní energií. V té době pro mne páni architekti, dnes Jirka a Martin.
Cesta nebyla úplně jednoduchá, protože mezi námi jako uživatelem v Českých Budějovicích a Jirkou a Martinem seděla ještě celá posádka úředníků na centrále ČSOB, která pochopitelně celý ideový a projektový proces komplikovala a zatěžovala zbytečnou administrativou. V těchto chvílích se ale vždycky projevila Jirkova obrovská schopnost lidi pohltit svou osobností a získat pro své nápady i sterilní technokraty.
Pracovali jsme intenzivně několik měsíců na přípravě všech podstatných oblastí, ale i jednotlivostí a drobností, Jirka byl přes úžasný nadhled velký puntičkář.  Mé základní předpoklady byly splněny – podzemní parkovací místa pro 100 vozů, celoplošné otevřené pracovní prostory pro zaměstnance a klienty a jednoduchá vertikální komunikační cesta. Jirka s Martinem přišli s řešením, které otevíralo prostor do zadního traktu odvážnou a originální prosklenou fasádou a ponechávalo původní vzhled vstupního průčelí. To mělo neobvyklou až provokativní barevnou strukturu, která zvýraznila plastičnost čelního vzhledu s kombinací s nevšedně vystupujícími ostrými tvary tvořící nový tvar střechy v kontrastu s čelním pohledem na barokně klenutá okna a balkonový výklenek.
V průběhu přípravy stavby a projektování jsme se nikdy názorově nerozešli, Jirkovo barevné, provokující a kontroverzní vidění mě zpočátku často udivovalo, ale vždycky nakonec nadchlo.
My se musíme v bance vždy chovat tak trochu nezaujatě až odtažitě, abychom si nezadali nebo si to nerozházeli na nějaké jiné straně, zkrátka chováme se neutrálně. Já se téhle stylizaci v budově naší banky vždycky úspěšně ubránil a s Jirkou a Martinem to ani nebylo jinak možné.
Stavba banky byla ukončena v roce 1994 a zpočátku byla přijímána veřejností někdy s nepochopením, škodolibostí i záští pro svou provokativnost a nadčasovost. Dnes, po dvaceti letech, už nikdo nepochybuje o hodnotě této staronové dámy uprostřed pěší zóny v Českých Budějovicích a stavba stále svou prostorností, vzdušností a pestrostí tvarů a barev naplňuje přísná kritéria nároků na atraktivní banku s pohodlným podzemním parkovištěm a jednoduchým přístupem z Lannovy ulice pro obyvatele jihočeské metropole, protože každý z Budějčáků přece skoro každý den po „Lannovce“ přejde.
Tomáš Burian, bývalý ředitel ČSOB
České Budějovice, 10.03. 2014


 


 

 
02_0102AV1242_RJčsob-str27čsob-str33CSOB08čsob-str35CSOB14CSOB26