Obchodní banka v Českých Budějovicích - konstrukční řešení a zahrada  |  Odborné články  |  Média  |  ATELIER 8000

 

Československá obchodní banka České Budějovice

 
  

ATELIER 8000   Média   Odborné články   Obchodní banka v Českých Budějovicích - konstrukční řešení a zahrada

Obchodní banka v Českých Budějovicích - konstrukční řešení a zahrada

 
 

Konstrukční řešení
Rekonstrukce a přestavba stávajícího domu na Lannově třádě na budovu Obchodní banky je spojena s výstavbou podzemních patrových garáží na zahradě přiléhající k objektu. Původní budova doznala podstatné konstrukční i tvarové změny. Před rekonstrukcí došlo k demolici většiny svislých nosných a výplňových konstrukcí, včetně stropů a krovu. Zachována zůstala pouze uliční fasáda a část štítových stěn u sousedních objektů, vnitřní schodiště a konstrukce s ním související. Stávající budova je půdorysně rozšířena směrem do zahrady a její nová část je založena na základovou desku garáží. Nosná konstrukce nové části budovy je navržena jako monolitický železobetonový skelet s ocelobetonovými sloupy, podobně jako konstrukce stávající budovy. Konstrukční pažení před otevřením stavebním jámy patrových garáží tvoří milánské stěny vetknuté do vrstvy nepropustných jílů. Vlastní nosná konstrukce je opět monolitický železobetonový skelet se skrytými průvlaky a ocelobetonovými sloupy. Přístavba stávajícího domu a patrové garáže je založena na společné základové desce. Torzo původní budovy s novou železobetonovou konstrukcí je převážně založeno na stávajících základových pasech a na základové desce trezoru či mikropilotech.

 

Zahrada
Zahrada přiléhá k severní straně budovy, krajinný segment je konstruován jako typ střešní zahrady. Volné plochy zahrady střídá trávník s oblázkových povrchem, přírodní kámen a vysazené dřeviny. Součástí zahrady je osvětlení a venkovní mobiliář.

 
CSOB_202_01banka01CSOB1302AV1242_RJ8čsob-str1902AV1223_RJ