Pavilon T – Výstaviště České Budějovice  |  Odborné články  |  Média  |  ATELIER 8000

 

Pavilon T - Výstaviště České Budějovice

 
  

ATELIER 8000   Média   Odborné články   Pavilon T – Výstaviště České Budějovice

Pavilon T – Výstaviště České Budějovice

 
 

ODBORNÝ ČLÁNEK Z ČASOPISU STAVBA 3/2013

Pavilon T – Výstaviště České Budějovice
Autor: ATELIR 8000, Martin Krupauer - Jiří Střítecký, HAP Jiří Střítecký a Eva Šťávová, HIP Petr Kolbaba
Spolupráce: Požární bezpečnost staveb ALTO, statika KUPROS, TZB, Štrob, zahradní a sadové úpravy Miroslava Cimbůrková, výmalba Paly Paštika
Dodavatel: dřevěné nosníky Graf Holztechnik, střešní plášť Vertikal, textilní architektura KONTIS Praha a ARCHTEX
Zastavěná plocha: 6 050 m2
Obestavěný prostor: 67 183 m3
Klient: Výstaviště České Budějovice, a. s.
Adresa: Husova 526, České Budějovice
Projekt: 2009-2011
Realizace: 2010-2011
Foto: Jan Mahr
Nový výstavní pavilon je umístěn v severní části areálu. Multifunkční pavilon slouží zároveň jako monumentální vstupní brána do areálu. Hmota pavilonu T je vstupním koridorem rozdělena na haly T1 a T2 (4 400 m2 a 850 m2). Pavilon je navržen na ortogonálním půdorysu s rozměry cca 150 x 50 m, do něhož z jihu zasahuje kruhová výseč kopírující stávající komunikaci kruhového objezdu pavilonu Z. V příčném řezu má pavilon tvar půl-elipsy odsazené kolmo od terénu, jejíž výška roste směrem ke středu půdorysu. Podélný řez objektu tvoří od země odsazený oblouk. Světlá výška haly je v nejvyšších bodech krajních polí pavilonu 9 m, z těchto bodů pozvolna roste na maximální světlou výšku 11,4 m v půdorysném středu pavilonu.
Hlavní vstupy do obou hal jsou ze zastřešeného koridoru, kterým se od hlavní brány až ke stávajícímu pavilonu Z táhne pás membrán spojující oba pavilony opticky i funkčně. Nosná konstrukce pavilonu je tvořena systémem dřevěných lepených vazníků v osové vzdálenosti 4 m. Jednotlivé vazníky jsou posazeny na zvýšených betonových patkách a sloupech. Střešní plášť objektu plynule přecházející do fasády tvoří průmyslový hliníkový systém se stojatou drážkou a šířkou lamely cca 600 mm. Celá konstrukce je zateplená minerální izolací.
Severní fasádu tvoří celistvý fasádní plášť, který je přerušený jen pásem oken. Jižní fasáda je v místě vykrojení prosklená. Nad touto fasádou jsou zvenčí umístěny membrány pnuté na ocelové konstrukci v mírném odsazení od fasády, které slouží jako zastínění proti jižnímu slunci. Východní fasáda ve tvaru evokujícím turbínu, resp. její výseč, je tvořena oblým přesahem střechy tvořícím lem fasády, skládaným kovovým pláštěm z profilovaných plechů, kruhových otvorů a předsazenými membránami. Ty jsou vypnuty na ocelových lanech v podobě lopatek turbíny, které mají stínící funkci. Západní fasáda je pojednána funkčně, je tvořena skládaným kovovým pláštěm z profilovaných plechů s podlouhlým okenním otvorem obdélníkového tvaru, který ve středu přechází do posuvných vrat.
Hlavní prostor haly T1 tvoří multifunkční plocha, jejíž hlavní funkce je výstavní. Pro tuto funkci je plocha vybavena systémem šachet v rastru 4x4 m pro možnost napojení jednotlivých výstavních stánků na veškeré instalační sítě. Prostor je možno využít i pro společenské akce nebo pro sportovní účely. Je možné jej dále dělit pomocí posuvných nafukovacích dělících příček. Nad vstupní částí haly T1 s pokladnou a mobilní šatnou je vestavěna prosklená galerie s jednacími salonky. Podél celé severní fasády se táhne pás technologie a veškerého zázemí pavilonu. Hala T2 má při menších rozměrech stejné vlastnosti jako hlavní hala T1.
Pavilon T byl poslední realizací zesnulého architekta Jiřího Stříteckého (společně s Martinem Krupauerem), v prosinci 2012 zde proběhlo rozloučení s touto nezapomenutelnou osobností.