Zlatý Anděl  |  Odborné články  |  Média  |  ATELIER 8000

 

Zlatý Anděl Praha

 
  

ATELIER 8000   Média   Odborné články   Zlatý Anděl

Zlatý Anděl

 
 

Oborný článek z časopisu Fórum.

Projekt Zlatý Anděl se nachází v oblasti Smíchova v jihozápadní části městského centra mezi řekou Vltavou a okolními kopci. Střed této oblasti, křižovatka Anděl, se nachází na křížení dvou historických cest, které jsou zaneseny již na mapách ze 14. století. V urbanistickém měřítku vyznačuje vstup do oblasti Anděl severovýchodní kout. Šest budov projektu je členěno podle okolní městské charakteristiky a stavebního programu. Architektura se vyznačuje typologickou diverzitou urbanistických forem. Je to žijící a přístupné urbanistické prostředí složené ze specificky seskupených objektů, jež jsou v souladu s orientací města a současně navazují na řadu obchodů podél ulice s kancelářskými fasádami rozlišenými pomocí barev a grafik.
Projekt stavby Zlatý Anděl je rozvíjen kolem vstupu do stanice metra stanice „Anděl“ a kolem zóny pohybu pěších mezi tramvajovými zastávkami a vstupem do metra.

Rozlehlá skleněná střecha vytváří spolu se vstupem do metra krytý prostor pro tok cestujících. Zároveň chrání obchody a vede k supermarketu na jižní straně stavby. Střecha odděluje první dvě obchodní podlaží od kancelářských podlaží výše. Na jižní straně je vjezd do dvoupodlažního podzemního parkoviště a také do zásobovací komunikace, která má na každém konci tunel. Tento tunel pohlcuje hluk a umožňuje ventilaci výfukových plynů zásobovacích automobilů tak, aby se snížil vliv na sousední objekty. Střecha supermarketu je rozvinuta jako terasa pro restauraci nad metrem. Je na ní umístěna vzrostlá zeleň, čímž vzniká důležité centrum aktivity. Západní hranici objektu tvoří stromy. Tato zahrada vytváří přechod a soulad s dosavadní zelení na sousedních pozemcích.

Nejvýznamnější budovou komplexu díky svému umístění nad křižovatkou a zakřivenému tvaru je nejvyšší budova B2 se šesti kancelářskými podlažími nad skleněnou střechou, která má zdůraznit význam této části města. Zasklená fasáda, na níž je motiv anděla, se opticky rozšiřuje – jako příď lodi – zakřiveným sklem, které se vytrácí jako vlasy v sérii teras. Tyto terasy pak v každém patře postupně splývají s budovou. Lidský anděl a panorama Prahy jsou na fasádu aplikovány samolepicí fólií. Fotografie byly speciálně vyvinutou metodou digitálně transformovány do abstraktního obrazu, který se skládá z množství různě velikých teček a přeneseny na sklo bod po bodu. Toto umožňuje komplexní vjem obrazu a kompozice ve vzdálenějších pohledech na budovu a také fragmentovaný pohled zevnitř budovy.

Řešení fasád objektů A1, A2 a B1 odpovídá charakteru jednotlivých projektů. Na zasklení objektu byly kladeny mimořádné nároky, a to jak ze strany klienta, který požadoval velmi nízký solární faktor, tak ze strany architektů, požadující sklo s maximálním prostupem světla a nízkou reflexí. Prosklené konstrukce probíhají ve vodorovných pásech, kde se otvíravé výplně střídají s pevným zasklením, aniž by to na exteriéru stavby bylo vidět. Je zde použit rámový systém se skrytými okenními křídly s profily speciálně tlačenými pro tuto stavbu. Podle orientace fasád koncipovány velikosti ploch prosklení v kombinaci s ochranou proti slunečnímu záření. Jde o kombinaci barevného skla (odrazivé účinky), grafiky na fasádě (sítotisk, serigrafie, fólie s potiskem), skleněných venkovních žaluzií – vše je proloženo neprosklenými sendvičovými fasádními systémy s hliníkovým povrchem různého členění, které koresponduje s členěním žaluzií či ortogonální kastrací fasády. Výňatky z básní o andělech a oblacích jsou použity na čtyřech fasádách před obě části – průhlednou i neprůhlednou – v dostatečné velikosti, aby je chodci mohli přečíst. Prosklené fasády pokrývají iluminované reklamní znaky a pohyblivé markýzy, které jsou také použity jako prostředek pro reklamní grafiku.

 

 
A_1A_2A_5A_3A_4A_9A_8andel_07