Bytové domy se staví podobné jako před 30 lety, myslí si architekt Střítecký  |  Recenze a rozhovory  |  Média  |  ATELIER 8000

 

Obytný komplex Hanspaulka Praha

 
  

ATELIER 8000   Média   Recenze a rozhovory   Bytové domy se staví podobné jako před 30 lety, myslí si architekt Střítecký

Bytové domy se staví podobné jako před 30 lety, myslí si architekt Střítecký

 
 

Bytové domy se staví podobné jako před 30 lety, myslí si architekt Střítecký
(rozhovor Petra Kubáta s architektem Jiřím Stříteckým; MF Dnes, 10.11. 2011)

Rozhovor s budějovickým architektem Jiřím Stříteckým, který říká, že za stagnaci trhu můžou zákony týkající se územního plánování a stavební zákon. Také tvrdí, že žádný z nových bytových domů se podle něj nevychyluje z průměru.

Na trh s nemovitostmi má poměrně vyhraněný názor. Jedním z receptů na jeho oživení je podle českobudějovického architekta Jiřího Stříteckého změna v zákonech.

Petr Kubát: V posledních letech vyrostla v jihočeských městech spousta nových bytových domů. Jaký na ně máte architektonický názor?
Jiří Střítecký: Můžeme na nich najít klady i zápory. Kladem je, že jsou nové a technologicky vyspělejší než za minulého režimu, a zápor je ten, že tu budou asi hodně dlouho.

Petr Kubát: Vyvíjejí se trendy ve výstavbě těchto domů?
Jiří Střítecký:Výrazně se nemění, převážně jen v nových technologiích. V dispozicích zůstávají stejné jako před třiceti lety.

Petr Kubát: Jak jsou na tom jižní Čechy v porovnání se zbytkem Čech a naše republika versus svět?
Jiří Střítecký:Srovnání v Čechách je jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet. Co se týče srovnání se světem, tak to hodně pokulhává na obě nohy. Ani bych neřekl, že je to způsobené architekty, daleko více developery a investory. Reagují totiž na poptávku trhu úplně stejně jako supermarkety. Lidé nakupují v potravinových řetězcích, hlavně když je tam napsáno akce.

Petr Kubát: Přesto, našel byste v Jihočeském kraji nějaký nový bytový dům, který vás zaujal?
Jiří Střítecký:Bytovka žádná a ani z rodinných domků se z průměru určitým způsobem nevychyluje žádný, kterého jsem si měl možnost všimnout.

Petr Kubát: Na nové stavby někdy negativně reagují místní obyvatelé. Naposledy například na bytový dům Bios na Palackého náměstí v Českých Budějovicích. Jak vnímáte tento problém?
Jiří Střítecký:Přesně nevím, o které domy se jedná, musel bych si je prohlédnout, ale můj názor by byl úzce profesionální, jestli se tam hodí nebo nehodí. Pravdou ovšem také je, že před první republikou byl v Praze, z důvodu stagnace pracovního trhu asi třikrát, cos e stavebního zákona týče, pozastaven výkon státní správy a ejhle – nic se nezkazilo. Celé Vinohrady a ještě další části města, které byly v té době postavené, jsou dnes památkově chráněné, a město je dokonce na seznamu UNESCO. Zdá se, že přílišné míchání se do některých oblastí pod hlavičkou věcí veřejných je životu spíše na škodu než k užitku.

Petr Kubát: Makléři i investoři se shodují, že trh s nemovitostmi dlouhodobě stagnuje. Trvá leckdy několik let, než se prodají všechny byty v novém domě.
Jiří Střítecký:Obvykle chvilku trvá, než trh zareaguje na poptávku, a jestliže se poptávka ze dne na den sníží třeba kvůli průšvihům v v Eurozóně, pak nabídka nestačí pružně zareagovat a logicky objevíte řadu neprodaných bytů.  Důvodem je řada faktorů – nezaměstnanost, nejistoty trhu, banky přestávají půjčovat peníze, lidé nejsou schopní splácet úvěry a tak dále. Pokud naši volení politici neskončí s politickými tanečky typu, jestli má dítě poslouchat rodiče, či nemá, zákazy kouření v hospodách a dalšími žabomyšími válkami a nebudou se věnovat faktickým problémům, tak nelze očekávat lepší zítřky.

Petr Kubát: Narážíte pravděpodobně na územní plánování.
Jiří Střítecký:Faktem je, že ke stagnaci vedou naprosto hloupé zákony územního plánování, stavební zákon a s ním související zákony. Nesmyslná iniciativa třiceti podivínů z Horní Dolní zpochybní legitimně platnost územního plánu, který přijalo zastupitelstvo, volené třeba jedním milionem občanů. Toto vše je naprostou blokací pro pracovní sílu a její uplatnění a následující nesmyslné akce státní správy přispívají ke zpomalení výroby. Jednoduše řečeno, když lidé staví dům, musí do něj vyrobit nábytek, talířky, lžičky, vidličky a tak dále. Když ten dům nepostaví a také do něj nic nevyrobí, tak se to pochopitelně odrazí v jejich životní úrovni, potažmo na prodaných bytech. Půjde-li to tak dál, tak se velmi brzo půjdeme pást.

http://www.idnes.cz/