Práce v týmu a energie  |  Recenze a rozhovory  |  Média  |  ATELIER 8000

 

Československá obchodní banka České Budějovice

 
  

ATELIER 8000   Média   Recenze a rozhovory   Práce v týmu a energie

Práce v týmu a energie

 
 

(úryvek rozhovoru Rostislava Šváchy s Jiřím Stříteckým, který byl uveden v časopise Architekt 10/2001 v říjnu 2001 v rubrice “Hovory o architektuře” a připravili jej Hana Vinšová a Jiří Horský)

R. ŠVÁCHA: Ovšem v motivu udělat to "jinak, než je zvykem" se možná skrývá i riziko a nebezpečí. Tenhle motiv může vést k povrchní originalitě nebo k módnosti...

J. STŘÍTECKÝ: V samotné podstatě asi ano, ale na druhé straně tlak otevírá cestu. Je u toho spousta mladejch kluků a holek, kteří mají myšlenky daleko čerstvější a ostřejší. Jsou pro nás určitou autocenzurou. Prostě v určitém momentě přicházejí se svejma věcma, který v zaslepenosti jednotlivce mohou učinit korekci. Naprosto se ztotožňuju s tím, co říká Nouvel o týmové práci. Kdyby ti lidé byli špatní, vyšla by nám z toho špatná věc. Záruka slušného programu je v dobrých lidech.

A: Věta typu "Je to náš tým" bývá až příliš frekventovaná. Dovolil bych si oponovat - nepochází snad dílo z jedné hlavy, jednoho mozku, který musí vybrat z toho množství vlivů ten, který potvrdí? O kolektiv jde prakticky vždycky, ať už přiznaný, nebo ne, ale soubor vlivů je jiná věc. Nakonec vy nebo někdo jiný jste ten, kdo určí, co považuje za hlavní.

J. STŘÍTECKÝ: To je problém, který začíná v psychologii člověka, v jeho ješitnosti a zpupnosti a v dalších možných přívlastcích. A do jaké míry si je opravdu nepřipouští... Určitá ctižádost ubírá či přidává na pravdě. A na to opravdu mohu odpovědět jenom za sebe. Je to natolik subjektivní věc, že bych nechtěl mluvit za jiné: v míře odpovědnosti, kterou nesu za předané dílo, jsem naprosto autoritativní. Ale ve všem ostatním říkám: "Je to tvoje, tak si to udělej, omluv a okecej a prosaď a buduj sám sebe..." Setkal jsem se s tím, že spousta ateliérů si hraje na otevřenost - nechci použít slovo demokracie. Ale pravda je úplně jiná. V principu nepustí své lidi ani k jednání s klientem...

A.: Vraťme se prosím ještě zpět k první otázce - kde vidíte klíčové vlivy, které na vás působí?

R. ŠVÁCHA: A také k proudění energií, které navíc vycházejí z vašeho těla. To se u nás tehdy vynořilo poprvé, dnes se to už stává tak trochu módou... Neslyšel jste to třeba u Nouvela?

J. STŘÍTECKÝ: Určitě ne. Ale když jsem uváděl zdroje inspirace - jsou prostě momenty, kdy se mi na zádech začne dělat husí kůže. Pocity vám vnitřní chemii tak pobouří, že to z vás jde najednou ven. Každý člověk má své penzum energie. Někdo víc, někdo míň. A když se pustíte do složitých věcí, nutně spoustě lidí musíte dodávat svou energii... Tolikrát jim spadne řemen až na zem z důvodů, že je projekt odmítnutý, z důvodů beznaděje, že to dál nejde... Vidíte skleslý lidi a navíc unavený, protože kromě psychické energie ztrácejí také energii fyzickou. Je nabíledni, že v tu chvíli ze sebe musíte vypustit maximum a napumpovat to do nich.

A.: Dojde pak k určité katarzi.

J. STŘÍTECKÝ: Ano. Zažil jsem skutečně dost sestupů - všichni jsme byli úplně vyčerpaní a na dně... V Budějovicích máme pod ateliérem hospůdku. Kolikrát jsme tam ve dvě hodiny ráno skončili a na stojáka si každý dal nějakého ruma a pak se šlo dál... Druhý den jsme se probrali a v hlavě jsme měli věci naprosto srovnaný. A jelo se... Nalejvali jsme to jeden do druhého. Je to jako pinkání... Já vám něco řeknu, vy si myslíte ´není to tak blbý ´, hodíte to zpátky se svým doplňkem, dojde ke gradaci a z naprostého ničeho začne růst pyramida. To jsme xkrát zažili. Například u Celnice. Dozvěděl jsem se někdy v listopadu, že s náma už nemínějí jednat a já si řekl: "To teda ne, takovouhle parcelu, takovou zakázku...", a na plný plyn, ať to stojí, co stojí… Tehdy jsme vyplodili ty tři velký modely a bylo to "kdo s koho". Pak 22. prosince jsem zazvonil u klienta, tady že mám model Celnice, tak ať o tom přemejšlejí. Strčil jsem mu to do náruče, řekl na shledanou a 3. ledna mi telefonoval, že by s náma hrozně rád začal jednat. A nehnuli jsme například vůbec honorářem a neslevili vůbec v ničem.

(říjen 2001)