Soutěže, zelení a kardiokřivky  |  Recenze a rozhovory  |  Média  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Média   Recenze a rozhovory   Soutěže, zelení a kardiokřivky

Soutěže, zelení a kardiokřivky

 
 

(úryvek rozhovoru Mileny Sršňové s Martinem Krupauerem a Jiřím Stříteckým, uvedeného v časopise Stavba 3/95 v červnu 1995)

Jdete do druhé soutěže teď?

(Pozn. Této otázce předcházela diskuse o prvním pokusu o soutěž na hotel Four Seasons v Praze.)

Martin Krupauer: Ta je vyzvaná. Dostat se v Praze kroužku neustále vyzývaných architektů, nevím, jak se dělá. Myslíme si, že není přípustné vyplenit v jedné soutěži nápady jedněch lidí a pak udělat novou soutěž s jinými.
Pro zajímavost - poslední věta z hodnocení poroty našeho návrhu nebyla v Architektovi uveřejněna: "V tom je možno spatřovat i určitou aroganci vůči posuzovateli...”.  Oni si fakt mysleli, že my tady trávíme noci proto, abychom je urazili.  Ať je ten projekt jakýkoliv, jsou za ním hodiny práce.

Jiří Střítecký: Podobně se uráží i Gehry.

Martin Krupauer: Jen ať je takových domů jako na Rašínově nábřeží v Praze víc!

Jiří Střítecký: Takový dům, když se na něj podíváme ze současného pohledu a trošku zafilozofujeme, musí být vnímán asi poněkud jinak. Dr. Švácha v souvislosti s výstavou City of London položil otázku, který z těchto domů vlastně vydrží. Společnost má už tak velkou hustotu, lidé mají tak mnoho nároků, že se opravdu o některých nových domech musí dost vážně uvažovat z toho hlediska, že nebudou dlouho stát. Např. v historickém centru to bude pro novostavbu třeba sto let, nebo dokonce sedmdesát, čtyřicet i méně. A musí se o nich uvažovat jako o recyklovatelných celcích.
Třeba dům na Rašínově nábřeží opravdu bude stát jen 50 let a půjde dolů. Přicházejí takové otázky jako, jestli v centru dům vůbec stavět, jestli to tam zaplnit betonem nebo aluminiem a brát v úvahu případnou demontáž, aby se uvolnilo místo pro jiný dům. Protože jestli lidí mají být tři miliardy nebo deset miliard, tak jsou to právě důležité úvahy.

Zahájení jakékoliv stavby je ve svých důsledcích je ve svých důsledcích ekologická katastrofa - vápenky, betonky, dřevo, uhlí, ropa, ornice. Před každým domem by si de facto mohl lehnout zelený a demonstrovat. Uvědomte si, co to znamená vyhrabat a vylít betonem čtyři patra podzemních garáží. Kolik se asi muselo zlikvidovat Moravského krasu, to jsou opravdu ekologické katastrofy. Takže nadstavbové společenské úvahy musí ukázat, zda ony "šílené tragedie", spočívající v tom, že se někde bude stavět „škaredý dům", který poškodí kardiokřivku Prahy, nejsou náhodou liché.

Dál se musíme ptát: nepoškodí se něco úplně jiného? Není ten vztah někde jinde? Měli bychom o tom přemýšlet nejen z hlediska našeho estetického libida, ale normálně z životního hlediska naší potřeby. Vždyť do každého domu bude muset dojet o sto aut víc než dnes! K uvažování "líbí - nelíbí" zkusme taky "myslím - nemyslím“.

Samozřejmě, že Praha je krásné staré město. Můžeme tam někam vůbec ještě lít beton? Nemáme být, když se má něco nového postavit, shovívavější k neměnnosti její kardiokřivky? Tak jako v City, zbude místo jenom pro několik málo nových domů a na stejných místech, kde dneska stavíme my nebo Omicron, bude stavět do budoucna někdo jiný. Nejspíš si nemůžeme a priori říct, že nějakou parcelu budeme konzervovat pro jiný dům, který tu bude stát dalších 500 let. Do toho totiž přichází oněch tři až deset miliard lidí.

Martin Krupauer: To je náš stopadesátikilometrový odstup od Prahy. Když sednu do auta, tak cítím, jaký ten odstup je. Myslím to zcela vážně. Nemáme čas chodit s lidmi do hospody, nemůžeme s nimi vstupovat do takových těch mikrovztahů a přináší to i problém vítězit v pražských soutěžích.

Jiří Střítecký: Řekněme to rovnou, nedá se intrikovat. Na specializované zakázky (např. speciální oddělení nemocnice) podle mě nelze vypisovat soutěže, protože  je tu nutná neustálá diskuse s klientem. Soutěže se dají vyhlašovat na společenskou zakázku. Znamenají architektonickou diskusi a z toho hlediska jsou užitečné. Není ale absurdní vypisovat soutěž na soukromý majetek?

(červen 1995)

http://stavbaweb.dumabyt.cz/Casopis-STAVBA/