Areál KRAS Brno  |  Projekty  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Projekty   Areál KRAS Brno

 
 

Areál KRAS Brno

Projekt řeší celkovou koncepci území bývalých oděvních závodů v Brně. V mezích platného územního plánu i záměru investora je navrženo obchodní centrum s nájemními startovacími byty a koncertním sálem pro 1500-3000 lidí. Multifunkční sál organických tvarů bude jednoznačně rozpoznatelný už z dálky a má ambici zařadit se mezi ikony města. Vznikne moderní kulturní prostor pro koncerty, divadelní představení, přednášky, konference atd., který v Brně v této kapacitní kategorii chybí. Vedle obchodního centra, které je navrženo v místě starých zbouraných průmyslových hal bude součástí areálu i tržnice umístěná v jediné zachované haly. Její rekonstrukce a záchrana je snahou zajistit kontinuitu a paměť místa. Spolu s přilehlým náměstím a vstupem do obchodního centra vznikne před tržnicí silný městotvorný uzel. V jižní části pozemku je dále navržen obytný komplex vytvářející novou městkou strukturu respektující okolní zástavbu. Jednotlivé objekty vytváří blokovou zástavbu s intimními vnitrobloky. Hmoty a fasády objektů jsou formovány, aby vzniklo bydlení ve vysokém estetickém i funkčním standardu. Územní plán počítá s novou komunikací ve východní části pozemku investora, s tímto faktem počítáme a snažíme se ho využít. Navrhujeme výměnu pozemku s městem a dobudování plánované ulice i z druhé strany, aby byla vytvořena živá městská třída a nejen nevyhnutelná dopravní stoka.

 

Zpět

Kategorie:Bydlení, Urbanismus a rozvoj, Kultura a umění, Administrativa a obchod, Veřejná stavba
Klient:PSJ
Soutěž:2016
Město:Brno
kras_01_stafazkras_02_stafazkras_03kras_04kras_05