Centrum halových sportů  |  Projekty  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Projekty   Centrum halových sportů

 
 

Centrum halových sportů

Sportovní hala na atraktivním místě v blízkosti významných městských sportovišť i historického jádra města. Prioritou architektonického řešení je jasná čitelnost provozů i navenek a snadná orientace pro diváka i sportovce. Centrum tvoří soubor staveb - sportovní hala, tréninková hala, atletický koridor a zázemí. Sportovní hala pro vrcholový a výkonnostní sport je jasně definovanou hmotou na kruhovém půdorysu. Toto uspořádání umožňuje největší počet míst pro diváky v nejatraktivnější poloze. Oválné řešení tribun vytváří žádoucí pocit „kotle“ přinášející maximální sportovní zážitek pro hráče i diváky. Hala je „zaklenuta“ dřevěnými vazníky, které jsou hlavním konstrukčním i architektonickým motivem celého interiéru. Hmotovým kontrapunktem k objemu sportovní haly je hala tréninková. Jednoduchý kvádr se zaoblenými rohy, její objem tedy plně vychází z její funkce. I tréninková hala disponuje místy pro diváky, použitelnými během pořádání turnajů. Objemová kompozice je doplněna vznášejícím se tubusem běžeckého koridoru, který je vsunut mezi obě haly. Tubus má elipsovitý průřez a je nezbytným doplňkem celého záměru, a to jak z hlediska architektonického řešení, tak především funkce.

 

Zpět

Kategorie:Volný čas, Veřejná stavba
Klient:Statutární město České Budějovice
Soutěž:2012
Město:České Budějovice
2_CHS_ext13_CHS_ext25_CHS_sport_hala6_CHS_tren_hala1_CHS_nadhled