Doosan R&D Center  |  Projekty  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Projekty   Doosan R&D Center

 
 

Doosan R&D Center

Architektura halových objektů v areálu je řešena soustavou tří halových lodí. Dvě krajní lodě jsou výrazně delší a uprostřed vzniká krytý technický dvůr krytý membránovou střechou a slouží k dočasnému parkování testovaných strojů. Architektura výrobních objektů má především respektovat funkci objektu, vychází z provozních požadavků a nároků na komfort pracovníků. Provoz v hale je rozdělen do požadovaných úseků, které jsou navzájem odděleny mobilními nebo případně i pevnými příčkami. Administrativní budova sloužící jako vývojové projekční centrum je navržena v těsném kontaktu k severozápadní fasádě haly. Tento objekt je řešen ve dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží a jeho architektonické řešení plně respektuje funkci a provozní vazby.

 

Zpět

Klient:Doosan Bobcat Engineering s.r.o.
Studie:2011
Město:Dobříš
finA0006_orez copy_zmensenofinB0015b