Obchodní centrum IGY 2  |  Projekty  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Projekty   Obchodní centrum IGY 2

 
 

Obchodní centrum IGY 2

Nový objekt vyplňuje makroblok při hlavní příjezdové komunikaci do města. Posílí funkční vazby a vztahy v území a doplní uliční frontu, podpoří její přeměnu z periferní ulice v městskou třídu. Silný městotvorný objekt hmotově reaguje na okolní zástavbu, především pak na nárožní objekt Obchodně společenského centra IGY, s nímž je spojen dvojicí lávek. Projekt je 2. etapou výstavby vnitroměstského centra IGY a reaguje tak na jeho zákaznický a komerční úspěch. Měřítko stavby respektuje okolní zastavěný stabilizovaný prostor města i původní, nyní odstraněné objekty blokové zástavby. Kontakt s přilehlým bulvárem je umožněn prosklenými obchodními pasážemi ve všech podlaží. Parkování zákazníků je na střeše. Základní jednoduchý tvar stavby je doplněn vykonzolovaným prstencem, který je v ose prolomen proskleným kubusem pasáže. Pasáž je tvořena výraznou zdí s prolomenými otvory výkladů, o kterou jsou opřeny zalomené nosníky nesoucí prosklení pasáže. Výrazným výtvarným prvkem je rampa, která svou jednoznačnou formou vnese do bloku potřebné napětí. Jsou použity dva základní materiály, a to beton doplněný skleněnými plochami. Dialog mezi materiálem „pevným a těžkým“ a „lehkým a transparentním“ je založen na principu střídání hmoty a vzduchu, světla a stínu, tedy charakteristickými prvky městské struktury.

 

 

Zpět

Kategorie:Administrativa a obchod
Klient:Czech Property Investments, a.s.
Realizace:2017
Město:České Budějovice
GPS:48°59'0.021"N, 14°28'20.986"E
Libor Svacek; box@fotosvacek.cz; Mobile: +420 602428001; p.hornat@atelier8000.czLibor Svacek; box@fotosvacek.cz; Mobile: +420 602428001; p.hornat@atelier8000.czLibor Svacek; box@fotosvacek.cz; Mobile: +420 602428001; p.hornat@atelier8000.czLibor Svacek; box@fotosvacek.cz; Mobile: +420 602428001; p.hornat@atelier8000.czLibor Svacek; box@fotosvacek.cz; Mobile: +420 602428001; p.hornat@atelier8000.czLibor Svacek; box@fotosvacek.cz; Mobile: +420 602428001; p.hornat@atelier8000.cz