Obchodně společenské centrum  IGY  |  Projekty  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Projekty   Obchodně společenské centrum IGY

 
 

Obchodně společenské centrum IGY

Původní areál vojenských zásobáren v Českých Budějovicích s kvalitními industriálními objekty byl revitalizován ve vnitroměstské multifunkční centrum. Zajímavost práce spočívala ve dvou fázích přípravy. Prvá, před přestavbou, měla „zbořit ploty“ a objevit doposud nepřístupný blok občanům města. Naučit je sem chodit a vytvořit u nich kladný vztah k místu. S minimálními prostředky zde byl vytvořen mix vnitroměstských funkcí - obchod, služby, kanceláře, ordinace, nezávislé divadlo, galerie, dětský svět, tržnice. Následně byla dotažena finální podoba, která převzala a umocnila všechny úspěšné funkce z první fáze, včetně kulturního centra Bazilika, wellness a fitness centra.
Cílem tedy bylo dobudovat a umocnit město. Urbanistické řešení je důsledně podřízeno zachování struktury městského bloku s jeho přívlastky. Pasážový objekt je nakročením městské ulice "pod střechu" se všemi jejími lákadly a možnostmi. Zajímavý prostor vzniká na střeše vestavěného objektu - náměstí obklopené starými a novými objekty. Architektura díla je průsečíkem již stávajících hodnot revitalizovaných budov, snahy o vytvoření přirozeného městského prostředí a reálnosti výstavby.

Články v médiích:
Sklobetony ozvláštňují centrum IGY

 

Ocenění

Titul PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2005 v kategorii občanské a průmyslové stavby - rekonstrukce

Za prvotní investorský počin velkorysé investiční akce, která má pro život města velký význam, zdařilou koncepci regenerace původní zástavby s novou funkcí, kultivovaný a svébytný charakter architektury, technické řešení a kvalitní provedení.

Čestné uznání v soutěži o Nejlepší investici roku 2004

Zpět

Kategorie:Administrativa a obchod
Klient:ING Real Estate Development České Budějovice, s.r.o.
Realizace:2004
Město:České Budějovice
GPS:48°59'3.825", 14°28'19.344"
igy_33Obchodně společenské centrum IGYigy_31igy_35Obchodně společenské centrum IGYObchodně společenské centrum IGYObchodně společenské centrum IGYigy_19igy_22igy_23igy_26igy_27igy_15igy_10