Dopravně obchodní centrum  Mercury  |  Projekty  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Projekty   Dopravně obchodní centrum Mercury

 
 

Dopravně obchodní centrum Mercury

Nový objekt propojující českobudějovické autobusového nádraží s nákupním centrem do jediného funkčního celku, s nástupišti na střeše a zároveň přímým napojením podchodem na vlakové nádraží. Urbanismus blokového charakteru vyžadoval scelení porušené struktury místa, parcely v okolí byly zastavovány postupně a jsou odrazem různých stylů. Navazující průmyslová zóna nemá již tak jasnou urbanistickou koncepci. Architektura je určena monoblokem a tvořena vylehčenými prvky na těžké základně. Synergie dopravy integruje pěší provoz, automobily, autobusy, vlaky i spojení z letiště.
Z pohledu architektury se jedná o spojení dvou hlavních funkcí - dopravní a obchodní. Hlavní pěší komunikace jsou umístěny uvnitř budovy, vnějšek je vymezen autobusové dopravě, zásobování, vjezdům do podzemního parkování a únikovým požárním koridorům. Jedná se o složitý organismus s bezprostředním napojením na místní dopravní systém včetně městské hromadné dopravy. Je pravděpodobné, že se dům stane jasně definovaným organismem města a je možné jej chápat jako městotvorný prvek na rozhraní vnitřního města a periferie.

Články v médiích:
Dopravně obchodní centrum
Autobusy na střeše stavby
Dopravně obchodní centrum Mercury - Originálně architektonicky řešená stavba

 

 

Ocenění

Titul PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2006 - 2008 v kategorii dopravní a ostatní inženýrské stavby - novostavba

Za celkovou koncepci propojení dopravní, obslužné a komerční funkce v jeden celek, umožňující zachování autobusového nádraží v přímé návaznosti na centrum města při současném doplnění městského parteru a plnohodnotné městské komerční funkce. Zvláštní pozornost si zasluhuje stavba svým odvážným provozním konceptem a umístěním autobusových stání na střeše objektu, vč. řešení nájezdu krytou rampou.

Čestné uznání Dopravní stavba roku 2007

Nominace na titul Dopravní stavba roku 2007

Ocenění Stavba měsíce listopadu 2007

Zpět

Kategorie:Infrastruktura a průmysl, Administrativa a obchod
Klient:CB - Mercury Center a.s.
Realizace:2007
Město:České Budějovice
GPS:48°58'22.361", 14°29'14.107"
Dopravně obchodní centrum MercuryDopravně obchodní centrum MercuryDopravně obchodní centrum MercuryDopravně obchodní centrum MercuryIMG_068822_doc_orezDopravně obchodní centrum MercuryDopravně obchodní centrum MercuryIMG_0961P3300094Dopravně obchodní centrum MercuryDopravně obchodní centrum MercuryRastr v DOC_27_AP3280004