Obchodní galerie Martin  |  Projekty  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Projekty   Obchodní galerie Martin

 
 

Obchodní galerie Martin

Pro návrh obchodního domu byl klíčový kontext okolních staveb a celého centra města Martin, a to v jeho současné i budoucí podobě. Cílem bylo navázání pravdivého dialogu mezi historickým jádrem a novým objektem, který svojí jednoznačnou formou a náplní uzavírá veřejný prostor. Tvarování domu reaguje na formu martinského náměstí a akcentuje vertikálu kostela sv. Martina, snahou bylo začlenit jej do městské struktury.
Ačkoliv je objekt svými rozměry ojedinělý, v jeho střešní krajině je uplatněno měřítko a tvarosloví okolních historických staveb, na něž navazuje. Východiskem pro tvarové a hmotové řešení byla lokalita s kulisou štítů nedalekých hor i zlidovělé místní architektonické principy. To se projevilo i na skladbě fasádních prvků i způsobu práce s konkrétním materiálem.
Výška a orientace objektu, jeho sedlových střech, hřebenů i hlavních říms koresponduje s okolím; tvarování fasád je abstrakcí klasické skladby městských domů. Monochromatický objekt je rozpoznatelný jako jeden celek, jeho hmota je ale jemně rozčleněná. Je z velké části zahalen do poloprůhledného závoje z kovových fasádních lamel předsazených před betonovou omítnutou obvodovou konstrukci. Přes tento plášť se na povrch propisují plochy omítnutých nebo prosklených stěn. Vzniká tak proměnlivá hra světla mezi jednotlivými vrstvami. Lamely jsou v bílém barevném tónu, ale v různých šířkách a odstupech. Střecha je z trapézového bílého plechu s různou šířkou profilu.

 

 

Zpět

Kategorie:Administrativa a obchod
Klient:OC Martin s.r.o.
Realizace:2017
Město:Martin, Slovensko
TOM_2086TOM_2187TOM_2020TOM_2025TOM_1994TOM_1991TOM_1905TOM_1865TOM_2179TOM_1846TOM_2077TOM_2068TOM_2053TOM_2001TOM_2179TOM_2170TOM_2146