Pavilon T - Výstaviště  |  Projekty  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Projekty   Pavilon T - Výstaviště

 
 

Pavilon T - Výstaviště

Nový výstavní pavilon je umístěn v severní části areálu českobudějovického výstaviště. Multifunkční pavilon slouží zároveň jako monumentální vstupní brána do areálu, je vstupním koridorem rozdělen na dvě haly T1 a T2. Má ortogonální půdorys, do něhož z jihu zasahuje kruhová výseč kopírující stávající komunikaci kruhového objezdu pavilonu Z. V příčném řezu má pavilon tvar půl-elipsy odsazené kolmo od terénu, jejíž výška roste směrem ke středu půdorysu. Podélný řez objektu tvoří od země odsazený oblouk. Hlavní vstupy do obou hal jsou ze zastřešeného koridoru, kterým se od hlavní brány až ke stávajícímu pavilonu Z táhne pás membrán spojující oba pavilony opticky i funkčně. Nosná konstrukce pavilonu je tvořena systémem dřevěných lepených vazníků. Jednotlivé vazníky jsou posazeny na zvýšených betonových patkách a sloupech. Severní fasádu tvoří celistvý plášť, který je přerušený jen pásem oken. Jižní fasáda je v místě vykrojení prosklená. Nad touto fasádou jsou zvenčí umístěny membrány pnuté na ocelové konstrukci v mírném odsazení sloužící jako zastínění. Východní fasáda ve tvaru evokujícím turbínu, respektive její výseč, je tvořena oblým přesahem střechy, skládaným kovovým pláštěm z profilovaných plechů s kruhovými otvory a předsazenými membránami. Ty jsou vypnuty na ocelových lanech v podobě lopatek turbíny a mají stínící funkci. Západní fasáda je pojednána funkčně, je tvořena skládaným kovovým pláštěm z profilovaných plechů s podlouhlým okenním otvorem obdélníkového tvaru, který ve středu přechází do posuvných vrat. Prostor pavilonu je možno využít i pro společenské akce nebo pro sportovní účely. Je možné jej dále dělit pomocí posuvných nafukovacích dělících příček. Nad vstupní částí větší haly T1 s pokladnou a mobilní šatnou je vestavěna prosklená galerie s jednacími salonky. Podél celé severní fasády se táhne pás technologie a veškerého zázemí pavilonu. Hala T2 má při menších rozměrech stejné vlastnosti jako T1.

Články v médiích:
Oceněný pavilon je pro architekta kostelem
Otevření nového pavilonu v rámci výstavy Země Živitelka
Pavilon T (STAVBA 3/2013)

 

Ocenění

Titul PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2010 - 2012 v kategorii občanské a průmyslové stavby - novostavba

Za významný přínos autora návrhu pro architekturu České republiky. Nová moderní multifunkční hala slouží k víceúčelovému využití. Svou polohou a tvarem pavilon splňuje požadavky jak na výstavnictví, tak na využití objektu pro sportovní a společenské akce.

Nominace na titul Dřevostavba roku 2012 Holzbaupreis - Rakousko

Nominace na titul Stavbu roku 2012

Zpět

Kategorie:Kultura a umění, Interiér
Klient:Výstaviště České Budějovice a.s.
Realizace:2011
Město:České Budějovice
GPS:48°59'6.928", 14°27'32.238"
Výstaviště České Budějovice - Pavilon Tpav_t_exter_52pav_t_exter_01pav_t_exter_5146Výstaviště České Budějovice - Pavilon TVýstaviště České Budějovice - Pavilon TVýstaviště České Budějovice - Pavilon Tpavilon_T_02pav_t_exter_5100Výstaviště České Budějovice - Pavilon TVýstaviště České Budějovice - Pavilon T