Provozní areál Povodí Vltavy  |  Projekty  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Projekty   Provozní areál Povodí Vltavy

 
 

Provozní areál Povodí Vltavy

Uzavřený komplex rekonstruovaných i nových budov splňující požadavky soudobého průmyslového provozu. U řeky v sousedství cyklostezky stojí nová administrativní budova s hlavní vrátnicí, u silnice opravárenská hala s jeřábovou dráhou a navazující dílny. Obě části závodu jsou od sebe odděleny vzrostlou zelení. Areál Povodí výrazně zkvalitnil původní neutěšený stav včetně rozšíření zelených ploch a doplnění nové pěší komunikace. Tvar a velikost domů reagují na přirozený tvar pozemku a kopírují jeho hranice. Objekty jsou vůči sobě osazeny tak, aby vytvářely diferencované prostředí vně a uvnitř území a vytvářejí clonu, která pohledově a funkčně odděluje průmyslový areál od hlavních komunikačních os. Administrativní dvoupodlažní budova obdélného tvaru svým tvaroslovím a použitím tradičních materiálů - dřevo, beton, sklo a ocelové konstrukce zastiňujících plachet - evokuje propojení hlavní činnosti závodu s vodou a stavbami na vodních tocích. Dominantní stěna s dřevěným obkladem a proraženými okenními otvory působí zároveň jako součást protipovodňové ochrany. Na ni je navázána prosklená část, zastíněná systémem předsazených nezávislých plachet a ukončená železobetonovou lomenicí.

 

Zpět

Kategorie:Administrativa a obchod
Klient:Povodí Vltavy s.p.
Realizace:2009 - 2014
Město:České Budějovice
GPS:48.9670283N, 14.4646717E
povodi_07povodi_06povodi_17IMG_4115povodi_13povodi_11IMG_8251-02IMG_4116povodi_02povodi_01povodi_05