Bytový dům na Vidouli Praha - Stodůlky  |  Projekty  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Projekty   Bytový dům na Vidouli Praha - Stodůlky

 
 

Bytový dům na Vidouli Praha - Stodůlky

Jednoduchý obdélníkový tvar domu. Ve střední části je hranol hmoty vyvýšen o ustupující patro – na střeše je umístěn jeden penthouse se dvěma bytovými jednotkami a dělícím atriem. Na západní straně hladkou hmotu fasády dělí objemy vstupů a zádveří. Okna na fasádě mají strohý, geometrický rastr. Jednotlivé vstupy odlišuje rastr dřevěných prvků, kterými jsou obloženy kubusy zádveří. Východní strana je více strukturální – dělí ji nepravidelný rastr oken různých formátů a prostorové hmoty balkonů. Severní fasáda je jen velmi jednoduchá. Potenciál jižní orientace dal vzniknout dlouhým balkonům na jižní fasádě. Od jihu vede přístupová rampa do garáží. Nosným výtvarným prvkem jinak jednoduché a čisté fasády je zábradlí. Hlavní vstupy do domu jsou na úrovni ulice.

 

Zpět

Kategorie:Bydlení
Klient:Abbey s.r.o.
Realizace:2016
Město:Praha
td-infinity.comtd-infinity.comtd-infinity.comtd-infinity.comtd-infinity.com