Přístaviště České Vrbné  |  Projekty  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Projekty   Přístaviště České Vrbné

 
 

Přístaviště České Vrbné

Přístaviště České Vrbné se stáním pro malá plavidla a návrhové plavidlo je zcela nově vyhloubené na zelené louce podél břehu vltavské vodní cesty. Podél obvodu přístavu jsou alokována pevná kamenem dlážděná mola. I zde je součástí spouštěcí rampa s prostorem pro jeřáb a zdvižný most propojující přístaviště s vodní cestou – vůbec první zvedací most v České republice. Pozitivem tohoto přístaviště je umístění čerpací stanice. Součástí přístaviště České Vrbné je Kapitanát s informačním a servisním centrem.

 

Zpět

Kategorie:Infrastruktura a průmysl
Klient:Ředitelství vodních cest ČR
Realizace:2011
Město:České Budějovice - část České Vrbné
DJI_0401DJI_0342DJI_0346DJI_0349DJI_0356DJI_0358