Realizace  |  Projekty  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Projekty   Realizace

 
 

Bytový dům Tetínská

Stavba se nachází v blízkosti vodárenské věže Děvín, na místě, které je zřetelné z dálkových pohledů. Dům je osazen  na podnoži podzemního parkování, které tvoří suterén budovy. Budova má čtyři nadzemní podlaží se šesti bytovými jednotkami v 1. a 2.NP a s pěti bytovými jednotkami ve 3. a 4.NP. Základní charakter bytového domu tvoří pět „arkýřů“ vystupujících před rovinu fasády, navržených přes dvě vrchní patra domu, uspořádaných podél východní fasády budovy. Arkýře jsou materiálově a barevně odlišeny od hlavní obdélníkové hmoty. Tak jsou odlišena patra s exkluzivním výhledem na město. Záměrem bylo také určitým způsobem rozdrobit podlouhlou hmotu, která se propisuje do panoramatu návrší. Nutná parkovací kapacita je umístěna v podzemních garážích, parkování pro hosty je zajištěno na terénu.

 

Zpět

Kategorie:Bydlení
Klient:Abbey s.r.o.
Realizace:2017
Město:Praha
FINbez000_02FINbez0001_01FINbez0002_O2