Realizace  |  Projekty  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Projekty   Realizace

 
 

Revitalizace a rozvoj obce Lipno nad Vltavou

Již 22 let jsme u transformace původního zařízení staveniště stavby přehrady Lipno – Lipna nad Vltavou v životaschopnou úpěšnou obec, schopnou zajistit svým občanům plnohodnotný kvalitní život. Obec se musela ihned po společenské změně v počátku 90. let rozhodnout o svém dalším směřování. Zvolila jako východisko svého dalšího rozvoje a života budoucnost založenou na obživě z cestovního ruchu.

Vytvořili jsme jak základní urbanistický koncept, tak především návrh konceptu infrastruktury cestovního ruchu, schopného přilákat turisty jak v letní, tak i v zimní sezóně. V současnosti je obec jednou z nejúspěšnějších obcí v ČR. Její jak ekonomické, tak demografické, kulturní a sociální ukazatele se vymykají regionálním trendům typickým pro většinu sídel našeho pohraničí.
 

 

Zpět

Kategorie:Urbanismus a rozvoj
Klient:Obec Lipno nad Vltavou
Realizace:1990 - 2013
Město:Lipno nad Vltavou
GPS:48°38'23.062, 14°13'41.579
Nove_Stare_Brno_131010-lipno1Nove_Stare_Brno_131010-lipno2Nove_Stare_Brno_131010-lipno4Nove_Stare_Brno_131010-lipno3marina08