Realizace  |  Projekty  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Projekty   Realizace

 
 

NISA Centrum

Regionální příměstské obchodní centrum, které je svojí synergickou náplní (obchody, zábava, gastronomie, multiplex) a umístěním na dálnici schopno zaujmout zákazníky nejenom z krajského města, ale z celého regionu. Území na jižním okraji Liberce se stávajícím obchodním centrem NISA, nazíratelné z oblíbeného výletního místa – vrcholu Ještěd. Propojením nové a původní hmoty se komplex svým měřítkem dostává za hranice „běžného objektu“ a stává se urbanistickým konceptem. Dramatická terénní konfigurace dala vzniknout kaskádovité kompozici nástupů, důležitým hlediskem je také zeleň – stromy prorůstají otvory v deskách parkingu. Vstup do centra je  odlehčen a do tohoto „střetu energií“ jsou kumulovány prvky svou podstatou dynamické – pohyb automobilů i pěších. Zanořená část je ozeleněná a rovina střechy je zapojena do krajinného kontextu. Součástí centra je i předstěna v předpolí s plochami využitými pro reklamy, multimediální instalace a loga. Ta je ale vnímána až při příjezdu k centru, nikoliv v širším záběru a neruší tak krajinu. Prostor nákupní pasáže je prosvětlen denním světlem formou bodových světlíků, které na střeše vytváří s ostatními hmotami nástaveb a technologií jakousi „krajinu různorodosti“. Velké měřítko objektu je zlidštěno aplikací drobných prvků z odlišných materiálů.

 

Zpět

Kategorie:Administrativa a obchod
Klient:ING Real Estate Development CR s.r.o.
Studie:2005
Město:Liberec
5104_060126_ext00025104_060126_vecerE_A3b5104_060126_ext0003E_2aE-C5104_060126_ext00055104_060126_int00015104_060126_int00025104_060126_int0005food_courtI-2a-3 (1)I-4-2I-9-2