Realizace  |  Projekty  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Projekty   Realizace

 
 

Stará Celnice

Budova Staré Celnice je výsledkem soutěže. Principiálním prvkem architektury je urbanistická koncepce, která zachovává základní atributy tkáně města - dvorana, veduta, strukturování materiálu. Vztah novostavby a původního objektu je dialogem generačního rozdílu. Vzájemné oddělení hmot popisuje jejich historickou vzdálenost. Propojování hmot je předáváním genetických informací původního těla a novotvaru. Jak jsou si budovy historicky vzdálené, tak jsou si blízké. V samotném principu, jak byly a budou užívány člověkem. U staré stavby je to v celku jasné, pohodu prostředí zajišťovaly klasické materiály. U nové stavby se jedná o vysoce sofistikovaná zařízení. Snad tyto nové technologie ve své inženýrské dokonalosti budou stejně dobré, jako byla matka příroda ve svých produktech.

Podstatně "vymyšlenější" stavba než naše předchozí realizace (Československá obchodní banka v Českých Budějovicích). Protože jsme se opět nechali zlákat noblesou, poezií transparence, vrstvením prostorů, hrou světel a barev, tak jsme si to dostatečně zkomplikovali. Šlo především o jižní fasádu - na první pohled samoúčelnou krásu? Není to tak zcela pravda, protože v tomto případě naplno funguje "účel světí prostředky". Požadavek zastínění této strany je monumentalizován a použit jako velmi výrazný architektonický prvek. Až manýristická bohatost architektonické formy bezprostředně spojená s diktátem utilitarity stavební fyziky.

Články v médiích:
Dúm V Celnici


 

 

Ocenění

Nominace na titul Stavba roku 2001

Za realizaci stavby s neobvyklým architektonickým a náročným konstrukčním řešením, která zkultivovala banální historický objekt a vytvořila atraktivní stavbu v městském jádru se zřetelem k použití netradičních technologických postupů.

Cena svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR za podnikatelský záměr v roce 2001

Za nejlepší stavebně podnikatelský záměr, jímž byl využit starý nefunkční objekt k podnikatelským účelům s výrazně architektonickým přínosem pro centrální část města.

Zpět

Kategorie:Administrativa a obchod
Klient:IKANO Properties s.r.o.
Balder s.r.o.
Realizace:2001
Město:Praha 1
GPS:50.0878819 , 14.4300661
Stará CelniceStará CelniceStará CelniceStará CelniceStará CelniceStará CelniceStará CelniceStará CelniceStará CelniceStará CelniceStará CelniceStará CelniceStará CelniceStará Celnice