Realizace  |  Projekty  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Projekty   Realizace

 
 

Multifunkční centrum Teplice

Stabilizovat místo s ohledem na stávající zástavbu a evokovat zaniklou strukturu a měřítko historického jádra města. Dům v podélném směru protíná pasáž, nová krytá ulice s plným horním denním osvětlením, spojující okolí ve třech úrovních a umožňující pěší propojení. Hmoty reagují na historickou část města a neopomíjejí ani novější výstavbu. Směrem k parku dialog fasád systémem dřevěných roštů ve tvaru stromů, porostlých pnoucí zelení, cílem je vytvořit jakýsi park „nastojato“. Fasádní desky dvojího typu, hladké a strukturované, použité v parteru a na římse, tektonika reprezentovaná prolamováním otvorů a římsami. Okolí objektu doplněno řadou soch podél chodníku na východní straně a zelení.

 

Ocenění

V soutěži Best of Realty 2014 v kategorii Obchodní centra - druhé místo.

Zpět

Kategorie:Administrativa a obchod
Klient:PRIOR Teplice s.r.o.
Realizace:2010
Spolupráce:Benoy Ltd.
Město:Teplice
teplice_025teplice_022teplice_040teplice_038teplice_041u_MG_7303_nahledteplice_014teplice_019teplice_028teplice_008teplice_035