Realizace  |  Projekty  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Projekty   Realizace

 
 

Polyfunkční dům Václavské náměstí

Václavák bude vždy provokovat. Hlavní bulvár města, dobrá adresa, ráj komerčních orgií i chodník s prostitutkami. Náplní rekonstruovaného polyfunkčního domu je tok zboží, peněz a především lidí. Výměnný obchod, jehož hybatelem,  poplatníkem i konzumentem je člověk ve své zranitelnosti. Tuto lapidární myšlenku v podobě Václaváku jsme promítli na fasádu a zhmotnili ji nikoli do obvyklého skla a hliníku, ale do nestylizovaných nahých lidských těl. Motiv těl na fasádě vychází z obrazu městských davů, ale i z figurálních fasád domů z 19. století, jimiž Václavské náměstí promlouvá snad nejvíce. Oproti starosvětské statičnosti, bohatosti tělesných křivek a důstojné strnulosti jsou naši lidé na fasádě v pohybu až výkřiku, dokonalí ve svých proporcích, osamělí a nezávislí ve své sebereflexi. Vytvořili jsme opravdu současný odraz doby na starém domě, nejen cukrkandlově omalovanou kulisu.

 

Zpět

Kategorie:Administrativa a obchod
Studie:2004
Spolupráce:Radko Květ
Město:Praha
Polyfunkční důmPolyfunkční důmPolyfunkční důmPolyfunkční důmPolyfunkční dům