Sportovní přístav  |  Projekty  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Projekty   Sportovní přístav

 
 

Sportovní přístav

Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou vhodně využívá stávajícího meandru řeky Vltavy. Tvar meandru byl respektován, ve vymezeném prostoru došlo pouze k odtěžením nánosů ve dně a jen k dílčím korekcím průběhu obrysu. Přístav je členěn na dva spojené vodní bazény (stání pro malá plavidla + návrhové plavidla). Hrany břehů i horní plocha ostrova jsou porostlé vyšším stromovým porostem.
Plavidla jsou vyvázána ve vyznačených úsecích obvodu k provedeným molům zpravidla dřevěné konstrukce na ocelových pilotách. Mola jsou umístěna v linii paty svahu a místně spojená lávkami s břehem. Pro zavážení plavidel je navržena spouštěcí lodní rampa.
Jistou dominantu přístavu tvoří vjezdový objekt s architektonicky řešeným zdvižným mostem.
Součástí je i stání pro osobní lodní dopravu na řece umístěné na levém břehu nad vjezdem do přístavu. Je tvořeno dvěma pevně spojenými pontony.

 

Zpět

Kategorie:Infrastruktura a průmysl
Klient:Ředitelství vodní cest ČR
Realizace:2015
Město:Hluboká nad Vltavou
fin05_GafinG0011b