Studie  |  Projekty  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Projekty   Studie

 
 

Sídlo firmy Chemická obchodní společnost

Základní podmínkou, určující způsob a přístup k řešení a architektonickému ztvárnění objektu, byl požadavek investora na vytvoření reprezentativního sídla firmy, které by splňovalo standardy administrativní budovy i skladových prostor a laboratoří. Jeden z hlavních faktorů, o který se opírá architektonická koncepce je prostředí průmyslové architektury a přítomnost železnice. Objekt samotný je horizontálního, podélného charakteru, jeho základní forma je jednoduchá, racionální. Důležitými momenty které pracují se základní formou domu je zkosení uliční fasády podle sousedního objektu a základní tvar tak dostává novou dynamiku. Podobný přístup „zkosení hmoty“ byl uplatněn i při tvarování „objektu“ světlíku na střeše. Podélný charakter objektu se projevuje i ve vnitřním uspořádání dispozice – tvoří v podstatě dispoziční trojtrakt - s traktem „pracovním“, chodbou uprostřed a traktem obslužným. Objekt  je řešen v jednom nadzemním podlaží.

 

Zpět

Kategorie:Infrastruktura a průmysl, Administrativa a obchod
Klient:Chemická obchodní společnost
Realizace:2006
Město:Třeboň
chos_budovaPICT0048