Studie  |  Projekty  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Projekty   Studie

 
 

Revitalizace továren ČKD Praha - Karlín

Karlín je dnes již historická, průmyslová čtvrť značného významu. Návrh vyjadřuje snahu o zachování charakteru bývalé průmyslové periferie i továrních komplexů a znovunalezení historie. Aby byly zachovány hodnotnější celky a fragmenty jednotlivých budov (konstrukce, jeřábové dráhy), pracovali jsme především s tradičním tvaroslovím průmyslových areálů transformovaných do dnešních funkčních celků. Pro řešení je nosnou myšlenkou navázání na charakteristickou půdorysnou stopu této oblasti (vytvoření protáhlých objektů), zachování vertikálních prvků území, navázání na tuto charakteristiku v nových funkcích a prolomení bariér území (vytvoření potřebných „toků chodců“ a „hustoty vztahů“ zajišťující život veřejného prostoru a životnost parteru) a překročení železniční trati – zpřístupnění zeleně a sportovních aktivit na Vítkově.

 

Zpět

Kategorie:Urbanismus a rozvoj
Klient:Real Estate Karlín - Palác a.s.
Studie:2004
Město:Praha
Karlin_visualization02Karlin_visualization03Karlin_visualization09Karlin_visualization11Karlin_visualization01Karlin_visualization07Karlin_visualization05Karlin_visualization16Karlin_visualization04Karlin_visualization15Karlin_visualization18