Velín na vodním díle Hněvkovice  |  Projekty  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Projekty   Velín na vodním díle Hněvkovice

 
 

Velín na vodním díle Hněvkovice

Strohý, kovem opláštěný objekt komponován ze dvou kvádrů. Tvar respektuje limity vyplývající ze složitého provozu na plavební komoře. Pásové okno po obvodu umožňuje výhled všemi směry. Membránové konstrukce, lemující atiku po celém jejím obvodě, symbolizují zvlněnou vodní hladinu a zároveň odkazují na lodní plachty. Také zajišťují potřebné stínění a chrání obsluhu velínu před oslněním. Souznění s okolní krajinou a citlivé doplnění o nový technický tvar je základním estetickým kritériem velínu. Velín vychází z premisy, že krajinu je důležité respektovat a neupozadit, naopak vytvářet v tomto velmi specifickém prostředí kontextuální a harmonické stavby.

 

Zpět

Kategorie:Infrastruktura a průmysl
Klient:Ředitelství vodních cest ČR
Realizace:2010
Město:Hněvkovice
hnevkovice_control_tower_03_low_reshnevkovice_control_tower_02_low_res