Velín plavební komory České Vrbné  |  Projekty  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Projekty   Velín plavební komory České Vrbné

 
 

Velín plavební komory České Vrbné

Objekt velínu na levé straně plavební komory České Vrbné na pravém břehu řeky Vltavy je osazen přímo na těleso komory. Strohý, kovem opláštěný objekt komponován ze dvou kvádrů. Tvar respektuje limity vyplývající ze složitého provozu na plavební komoře. Pásové okno po obvodu umožňuje výhled všemi směry. Membránové konstrukce, lemující atiku po celém jejím obvodě, symbolizují zvlněnou vodní hladinu a zároveň odkazují na lodní plachty. Také zajišťují potřebné stínění a chrání obsluhu velínu před oslněním. Souznění s okolní krajinou a citlivé doplnění o nový technický tvar je základním estetickým kritériem velínu. Velín vychází z premisy, že krajinu je důležité respektovat a neupozadit, naopak vytvářet v tomto velmi specifickém prostředí kontextuální a harmonické stavby.

 

 

Zpět

Kategorie:Infrastruktura a průmysl
Klient:Ředitelství vodních cest ČR
Realizace:2011
Město:České Budějovice - část České Vrbné
GPS:49°0'52.404", 14°27'11.451"
Velín plavební komory České VrbnéVelín plavební komory České VrbnéVelín plavební komory České VrbnéVelín plavební komory České VrbnéVelín plavební komory České VrbnéVelín plavební komory České VrbnéVelín plavební komory České Vrbnévelin_30