Velín plavební komory Hluboká nad Vltavou  |  Projekty  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Projekty   Velín plavební komory Hluboká nad Vltavou

 
 

Velín plavební komory Hluboká nad Vltavou

Strohý, kovem opláštěný objekt komponován ze dvou kvádrů. Tvar respektuje limity vyplývající ze složitého provozu na plavební komoře. Pásové okno po obvodu umožňuje výhled všemi směry. Membránové konstrukce, lemující atiku po celém jejím obvodě, symbolizují zvlněnou vodní hladinu a zároveň odkazují na lodní plachty. Také zajišťují potřebné stínění a chrání obsluhu velínu před oslněním. Souznění s okolní krajinou a citlivé doplnění o nový technický tvar je základním estetickým kritériem velínu. Velín vychází z premisy, že krajinu je důležité respektovat a neupozadit, naopak vytvářet v tomto velmi specifickém prostředí kontextuální a harmonické stavby.

 

Zpět

Kategorie:Infrastruktura a průmysl
Klient:Ředitelství vodních cest ČR
Realizace:2012
Město:Hluboká nad Vltavou
hluboka_nad_vltavou_control_tower_02_low_reshluboka_nad_vltavou_control_tower_03_low_res