Zlatý Anděl  |  Projekty  |  ATELIER 8000

ATELIER 8000   Projekty   Zlatý Anděl

 
 

Zlatý Anděl

Hned na počátku 90. let jsme měli to štěstí spolupracovat s Jeanem Nouvelem pro nadnárodního instituciálního investora a pro město Prahu na záměru transformace a revitalizace původní průmyslové pražské čtvrti Smíchov v živoucí současné městské subcentrum. Mnohé z tehdejších myšlenek, návrhů pak byly realizovány jak městem, tak jednotlivými investory a vlastníky. Spolupráce vyvrcholila konkrétním projektem a realizací vnitroměstského multifunkčního objektu Zlatý Anděl, návrhem nerealizovaného projektu Riverside Court a později společným soutěžním návrhem na revitalizaci Masarykova nádraží.
Zlatý Anděl – to je výslednice obrovské vůle a nasazení všech kooperujících stran: investor s otevřenou myslí a s finanční podporou nadčasového projektu. Architekt s nasazením té největší tvůrčí odvahy a s vědomím obrovské pokory. Dodavatel s potenciálem výkonů, které se vymykají běžné produkci. A nakonec společnost, fenomén, u kterého vše začíná – stanovuje požadavky a klade si podmínky – a se kterou se dílo integruje. Konečná podoba Anděla je zhmotněnou symbolikou figurálního motivu. Technicistní konstrukční design je v symbióze s dobovou poetikou – emoce v náruči nového hyperbolického paraboloidu.

Články v médiích:
Zlatý Anděl

 

Ocenění

Cena časopisu Stavitel za architektonický detail

Za souborné výtvarné řešení konstrukčních prvků obalovaných konstrukcí různých typů  s těsnou vazbou na kvalitní detaily interiéru v progresivním materiálovém pojetí.

Titul Stavba roku 2001

Za vytvoření živého, přitažlivého městského centra, které se stalo počátkem komplexní urbanistické proměny této části města.

Zpět

Kategorie:Administrativa a obchod
Klient:ING Real Estate Development CR
Realizace:2001
Spolupráce:Jean Nouvel - design architekt
Město:Praha
GPS:50°4'16.608", 14°24'13.669"
A_9Zlatý AndělA_5A_1A_8andel_13A_4A_2